6 262 500,-
av 10 000 000,-

0,-

5 000 000,-

10 000 000,-

Hjelp oss å nå målet!

Leik – Utfordring – Meistring – Folkehelse – Møteplass

Foreininga Voss Aktivitetspark jobbar målbevisst med å utvikla den sentrumsnære aktivitetsparken og generasjonsmøteplassen nede ved Vangsvatnet.

Me legg til rette for uorganisert aktivitet for lokalbefolkning og tilreisande.

Voss Aktivitetspark sitt overordna mål er å bidra til at Voss har Vestlandets beste aktivitetstilbod. Aktivitetsparken er døgnopen og gratis for alle!

Saman for aktivitet, aktivitet for alle!

Takk for bidraget!