PROFILÉR DIN BEDRIFT!

Vardens Næringslivsmagasin kommer som innstikk i Varden lørdag 6. april og som blafunksjon på varden.no

Annonsestørrelser:

• Helside – Nettoformat: H: 360 mm / B: 248 mm
Sett også av plass til infospalten som er H: 360 mm / B: 44 mm

• Halvside – Nettoformat: H: 181 mm / B: 248 mm

Annonsepriser:

• Helside kr 12.900,- eks. mva. (annonse inkl. 1 spalte standard presentasjon)

• Halvside kr 7.900,- eks. mva.

Ta kontakt med din faste salgskonsulent eller: helge.tverdal@varden.no Tlf. 976 68 780

Bestillings- og materiellfrist: Fredag 22. mars