Lokal handel

Del dine innlegg på sosiale medie
med våre nettavislesarar.

Du styrer di eiga annonsering ved å tagga innlegga dine og oppdaterer når du ynskjer.

Pris pr. mnd 1590,- + mva*
Ved bestilling for 3 eller fleire månader i strekk er pris kr 1250,- + mva pr. mnd

*Ingen bindingstid, men avbestilling innan 20. før ny månad

Ynskjer du meir informasjon om #lokalhandel karusellen?
Send ein e-post til lokalhandel@avisa-hordaland.no