Handle i Vaksdal

Del dine innlegg på sosiale medie
med våre nettavislesarar.

Du styrer di eiga annonsering ved å tagga innlegga dine og oppdaterer når du ynskjer.

Pris for 3 månader kr. 1450,- + mva

Ynskjer du meir informasjon om #handleivaksdal karusellen?
Send ein e-post til lokalhandel@vaksdalposten.no