FYRVERKERI

Følgende regler gjelder for salg og bruk av fyrverkeri i Vennesla kommune

VEDRØRENDE SALG
Alminnelig salg er kun tillatt i perioden 29.12 – 31.12.18.
Regler for bruk fåes ved utsalgsstedene for fyrverkeri..

VEDRØRENDE BRUK
Ihht Politivedtektene for Vennesla kommune er det forbudt på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted å bruke fyrverkeri eller eksplosive stoffer hvis ikke politiet har gitt tillatelse til dette.
Politiet har gitt generell tillatelse kun for nyttårsaften i tidsrommet kl. 18.00-02.00, med unntak for området nevnt under. Vanlige aktsomhetskrav må oppfylles.

SÆRSKILTE BESTEMMELSER
Det er forbudt å bruke fyrverkeri fra krysset mellom Sentrumsvegen og RV 405 i nord til og med rundkjøring Ålefjærkrysset i syd inkludert tilstøtende parkeringsplasser. Unntak fra denne regelen er parkeringsplass syd for Postgården, og beboere på Graslia mellom Sentrumsveien og RV 405.